felyx privacyverklaring

Versie 7.0. Laatst gewijzigd: 25 maart 2024

In deze privacyverklaring staat beschreven hoe felyx jouw persoonsgegevens gebruikt in het kader van de diensten (“Diensten”) die jou door felyx worden aangeboden. Als je onze applicatie (de “felyx-app”) activeert en gebruikt voor het gebruiken van een van onze e-scooters of contact met ons opneemt voor vragen in verband met klantondersteuning of op enige andere manier een contract met ons aangaat, verwerken wij je persoonsgegevens.

Deze Privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op het gebruik van Persoonsgegevens van (potentiële) klanten waarvoor een entiteit van felyx verantwoordelijk is en aangemerkt wordt als Verwerkingsverantwoordelijke op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679/EU) ("AVG"), als verder beschreven in deze Privacyverklaring.

Voor deze Privacyverklaring verwijzen wij naar onszelf als “felyx”, “felyx Groep” of “wij”, en daarmee bedoelen wij iedere entiteit van felyx die verantwoordelijk is voor de verwerking van je persoonsgegevens.